dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex®‎ - тел. 0888 803 800

НачалоВръщане на стока

Връщане на стока

2016

 

Връщане на стока

 

 

*      Клиент на РАМЕР ГРУП ЕООД, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, закупил стока през електронния магазин www.dexyflex.eu, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.

Изделие изработено по индивидуална поръчка и размери, не подлежи на връщане съгласно чл. 55, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите.

*      Клиентът е задължен да информира РАМЕР ГРУП ЕООД за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на стоката. Връщането на закупена стока се извършва при спазване ограничението на чл. 55, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите.

*      Клиент, който извести РАМЕР ГРУП ЕООД, че ще упражни правата се по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, е отговорен за връщането на стоката не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай ние ще счетем искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.

*      Клиента следва да върне стоката за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, придружена от гаранционна карта, като разходите за връщането на стоката са за негова сметка. В случай, че Клиента не спази горните условия РАМЕР ГРУП ЕООД има право да откаже развалянето на сключения договор.

*      Клиента е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

 

 

Замяна на стока или възстановяване на пари

 

*      Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването и.

*      В случай на замяна на продукт с идентичен, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

*      В случай, че Клиент върне продукт за замяна, но идентичен такъв не е на разположение, РАМЕР ГРУП ЕООД се задължава да изплати на Клиента стойността на продукта в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на връщането на продукта от Клиента.

*      В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането, с наложен платеж по куриер за сметка на Клиента или по посочена от Клиента банкова сметка.

 

 

Комисия за защита на потребителите:   www.kzp.bg ,  e-mail: info@kpz.bg

 

ФЕДЕРАЦИЯ на потребителите в България:   www.potrebiteli-bg.org ,  е-mail: fcb@mobikom.com


Сподели:
Разпечатай