dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоТехническа информацияСвойства на материалите за маркучи

Свойства на материалите за маркучи

Маркучи Dexyflex | Свойства на материалите за маркучи
Често срещано име Стандартно (ASTM)
обозначение
Състав Свойства / Легенда
EN BG EN EN BG
отлична устойчивост
добра / много добра устойчивост
лоша устойчивост
brominated  butyl chlorinated  butyl бромиран бутил хромиран бутил BIIR CIIR bromo isobutene- isoprene
chloro isobutene-isoprene
бромо изобутен-изопрен
хлоро изобутен-изопрен
атмосферни влияния
физични свойства, високи температури, мазнини
петролни продукти, ниска пропускливост на въздух и газове
chlorinated polyethylene хромиран полиетилен CM (CPE) chloro polyethylene  хлоро
полиетилен
озон и атмосферни влияния, пламък
масло и химическа устойчивост
 
cross-linked propylene кръстосано свързан пропилен XLPE UHMWPE polyethylene and cross linking agent полиетилен и допълнителен агент
разтворители, химикали, киселини и масла
 
 
ethylene propylene етилен пропилен EPDM ethylene  propylene
diene-terpolymer
етилен
пропилен
диен-терполимер
озон, химическа, стареене
пара, висока температура
петролни течности, oтносително висока остатъчна деформация при натиск
ethylene propylene етилен пропилен EPM (EPR) ethylene  propylene copolymer етилен
пропилен
съполимер
озон, атмосферни влияния, топлина, химическа, стареене
пара
 петролни продукти
hypalon® Хипалон® CSM chloro-sulfonyl-
polyethylene
хлоро-сулфонил-
полиетилен
атмосферни влияния, озон, киселини
топлина, износване, петролни течности
петролни продукти
natural
rubber
естествен
каучук
NR isoprene
natural
изопрен естествен
физични свойства, абразия
петролни продукти
neoprene® неопрен® CR chloroprene хлоропрен
 
атмосферни влияния, пламък, масла, физички свойства
 
nitrile (buna-n) нитрил (буна-н) NBR Acrylonitrile-butadiene Акрилонитрил-бутадиен
петролни продукти, масло устойчивост
аромати, физични свойства
 
buna-n/
polyvinyl chloride
буна-н/ поли-винил-хлорид PVC / NBR acrylonitrile-butadiene/ polyvinyl-chloride Акрилонитрил-бутадиен /
поливинил-хлорид
петролни продукти, атмосферни влияния за външния и вътрешнен слой
 
 
polyacrylic полиакрил ACM acrylic monomer акрилен мономер
масла и катран при високи температури
 
 
sbr сбр SBR styrene butadiene стирен бутадиен
 
физични свойства, абразия (издръжливост на износване)
петролни течности
viton® витон® FKM fluorocarbon rubber флуоркаучук
високи температури при въздух и масло
химическа устойчивост
 
teflon® тефлон® FEP Fluorinated  ethylene propylene Флуориран етилен
пропилен
химически продукти от различен характер и произход, високи температури
 
 
silicone силикон VMQ Vinil methyl silicone Винил метил силикон
стареене, озон, ниски и високи температури, радиация, горене
 
 
polyethylene полиетилен UPE Polyethylene and cross linking agent Полипропилен и свързващ агент
разтворители, химикали, киселини и масла
 
твърд полимер

Сподели:
Разпечатай