dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоСтатииДизайн на металния маркуч

Дизайн на металния маркуч

Влияние на условията на работа върху дизайна на металния маркуч


С оглед на разнообразието на различните приложения, работното налягане и радиусът на огъване, посочени в техническите таблици, могат да се използват само като насочващи. Те са валидни предимно, за статично натоварване и стайна температура (20°C). Стойностите на налягането осигуряват минимум четири пъти коефициента на безопасност, при налягане на разрушаване в съответствие с ISO 10380. Обичайното налягане на изпитване е 1,3 пъти работното налягане, освен ако, потребителят не определи по-високо налягане за тестване. Съществуващите условия на труд (т.е. вибрациите и непрекъснатото търсене, вида и честотата на движение, по-високата работна температура и т.н.), могат да доведат до допълнителни изисквания към материала на маркуча. Тези влияния могат да бъдат взети под внимание в полза на работната безопасност и професионалният живот със следните таблици и диаграми.

Единично движение
Минимален радиус на огъване за единично движение, тестван в съответствие с ISO 10380 7.4.2 - фиг. 2.

Повтарящо се движение
При повторно движение, без това да предизвика голема динамика в търсене.

Динамично движение
За динамично движение, радиусът на огъване трябва да се калкулира, в съответствие с таблицата, използвайки корективните фактори  ft и fdyn.

Позволеното работно налягане се изчислява, както следва:

P zul. = Позволено работно налягане (bar)
PT = Работно налягане в съответствие с таблицата (bar)
ft = Коефициент на безопасност за повишаване на температурата (без измерение)
fdyn = Коефициент на безопасност за статично натоварване (без измерение)

Позволеният радиус на огъване се изчислява, както следва:

Rdyn. = Радиус на огъване за статично натоварване (mm)
Rb = Радиус на огъване за повтарящо се движение, в съответствие с таблицата (mm)
ft = Коефициент на безопасност за повишаване на температурата (без измерение)
fdyn. = Коефициент на безопасност за статично натоварване (без измерение)


Сподели:
Разпечатай