dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоСтатииКоригиращи фактори за накрайници

Коригиращи фактори за накрайници

С оглед разнообразието, на различните приложения на продукта, работно налягане, посочено в техническите таблици, трябва да се използва само като насочващо. Посочените стойности са валидни при температури на околната среда (20°C). За приложения, където се изискват по-високи работни температури, моля вижте следната информация. Накрайниците, могат да се използват на максималното работно налягане, посочени в техническите таблици, при положение, че не се  надвишават максималните температури:


Месинг: до 50°C  
Ковък чугун: до 120°C
Стомана: до 120°C
Неръждаема стомана: до 300°C

За по-висока температура, моля използвайте следната информация       
              
Материал  Стомана :      
Максимално допустимото работно налягане ще се намали, ако работната температура надвиши 120°C.       
Приложението на коригиращия коефициент, ще зависи от типа на монтираните накрайници и вида на материала.       

Материал Неръждаема стомана:       
Максимално допостимото работно налягане ще се намали, ако работната температура надвиши 300°C.       

Материал ковък чугун: 

За повече информация, моля свържете се с нашия търговски отдел.    


Сподели:
Разпечатай