dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоСтатииПолиуретанови маркучи

Полиуретанови маркучи

Смукателните маркучи имат роля в повечето индустрии. В голяма част от промишлените предприятия процесите изискват пренос на течни и твърди (абразивни) материали. Смукателните маркучи  се използват главно за пренос на частици, както за непотребните и замръсяващи, така и за пренос на крайни продукти и вещества в хранителните, преработвателните и други производства. Приложението на смукателните маркучи изисква да бъдат произведени от здрав и гъвкав материал. Такъв материал за изработката на смукателен маркуч е полиуретанът.

 

Полиуретанът е полимер, който се произвежда от изоамини и алкохоли. По отношение на твърдостта, полиуретанът се явява междинен вариант между гумените и PVC маркучите. Полиуретанът е значително по-издръжлив от пластмасата и гумата, има по-добра устойчивост на удар и е силно абразивоустойчив.


Полиуретанът, в частност полиуретановите смукателни маркучи намират приложение в много сфери като:
 

 • фармацевтичната промишленост
 • текстилната промишленост
 • хранителната промишленост
 • дървообраотващата промишленост
 • дърводобивната индустрия
 • строителната индустрия
 • хартиената промишленост
 • пелетната индустрия (пелетни горелки )

 
Тъй като полиуретановият маркуч е по-издръжлив от пластмасовите и гумените маркучи се намалява честотата, с която следва да бъде подменян. Това от своя страна води до значителни икономически ползи.

Доказано е, че полиуретановите маркучи превъзхождат обикновените PVC и гумени маркучи, в съотношение около 8 към 1 в конкретни случаи. Полиуретановият маркуч е идеален за употреба под вода, тъй като е устойчив на гъбички, плесен и мухъл. Още от представянето на полиуретана като компонент, разпространението му на пазара се увеличава главоломно, днешните полиоли като полиуретана привличат все повече и повече вниманието на бизнеса към себе си.
       
Приложението на полиуретановите маркучи в пелетната и дървообработващата индустрия се състои главно в извеждането на стърготини, прах или други замръсяващи частици. При експлотацията на пелетните горелки, полиуретановият маркуч се използва за засмукване и транспортиране на пелетите към камерното отделение на горелката, тъй като полиуретана има отлична устойчивост на температури (до 80°С за сух въздух). Гъвкавостта му позволява по-точно напасване на горелката спрямо изходния канал.
 
Благодарение на своите качества - гъвкавост, устойчивост на удар, пренос на въздух в широк обхват от температури ( -40°С до 80°С) - най-широко разпространение смукателните маркучи намират във вентилационните системи (климатици, аспирации и др.). С разновидността от размери, качества и допълнителни структурни добавки, полиуретановите смукателни маркучи намират приложение както в малки предприятия, така и в множество фабрики и корпоративни дружества.
 
Полиуретановите маркучи изместват гумените маркучи в много сфери на приложение, поради тяхната диелектрическа същност, антистатичността им, устойчивостта им на радиация, озон и масла. Това им позволява да бъдат поставяни или полагани между техниката в машинни отделения, където провеждането на електричество е животорешаващ фактор, а устойчивостта им на абразия и масла допринасят за предпочитането им пред маркучите изработени от друг материал.
В хранителната и фармацевтичната индустрия, освен за извеждането на вредните частици и газове, полиуретановите маркучи намират приложение и за пренос на продуктите, предвид неотдаването на аромати, устойчивостта им на хидролиза и микроби, нетоксичността им. Някои видове полиуретанови маркучи са тествани според Food and Drugs Administration (Организация за Храните и Лекарствата) и Европейските регламенти, и са одобрени за директна употреба при пренос на хранителни продукти.
 
Накратко предимствата на полиуретановите смукателни маркучи:

 

 • отлична гъвкавост
 • устойчивост на удар и разкъсване
 • добра устойчивост на петрол и петролни продукти
 • висока устойчивост на абразия
 • добра устойчивост на износване (дълъг живот)
 • добра свиваемост


При специални конструкции:
 

 • устойчивост на хидролиза и микроби
 • нетоксичност
 • антистатичен ефект
 • огнеупорен ефект
 • добър температурен обхват на работа

Сподели:
Разпечатай