dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex®‎ - тел. 0888 803 800

НачалоТехническа информацияПредпазване от вреди, поддържане, експлоатация и съхранение на маркучи

Предпазване от вреди, поддържане, експлоатация и съхранение на маркучи

ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ ПОВРЕДИ - ГАРАНТИРА СИГУРНОСТ

 

Повредените маркучи могат не само да причинят неочаквани фирмени разходи, но също могат да предизвикат инциденти със сериозни последствия - усложнения, които могат да бъдат избегнати чрез стриктно придържане към следните точки.

Необходими условия за безопасно използване на маркучите:

- Изберете подходящия маркуч в съответствие с работното налягане, условията, при които ще се използва и номиналните му стойности;
- Използвайте маркуча в съгласие със съответните стандарти и други предписания;
- Правилно и внимателно обезопасете и транспортирайте маркуча;
- Незабавно подменете повредените маркучи.

 

Основни причини за повреди:

Механична повреда
Превишаване на минималния радиус на огъване;
Прекалено опъване;
Премазване;
Транспортиране на неподходящи вещества.


Периодични проверки за ранно откриване на повреди:

Перфектни условия за най-външния слой на маркуча без скъсани, набъбнали, изкривени, износени или пречупени места;
Правилно прикрепяне на накрайниците;
Правилно транспортиране на маркуча - избягвайте прекалено пречупване, прекалено опъване, насилствено извиване;
Проверете дали маркуча има течове.

 

ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ

 

Маркучите имат ограничена трайност, затова потребителя трябва да внимава за предупреждения за предстоящи неизправности по маркуча, особено когато маркуча се използва при високо работно налягане и/или трябва да транспортира опасни субстанции.
Предупреждение относно безопастността: Ако не се спазват препоръките на производителя относно въпросното поддържане, експлоатация и съхранение, маркучът няма да функционира добре, което от своя страна ще предизвика имуществени щети или сериозни телесни наранявания.
Следват основни инструкции за правилно съхранение на маркучите. Неправилното съхранение може значително да намали дълготрайността на маркучите.

 

 


Правилна работа с маркучите

Трябва да се избягва всяка неправилна употреба при работа с маркучите. Избягвайте влачеене на маркучите върху остри, режещи повърхности, освен ако маркучите са произведени за точно такъв вид приложение. Маркучите могат да се подлагат само на посоченото максимално работно налягане. Всяка промяна в работното налягане трябва да се извършва постепенно, така че маркучите да не бъдат подлагани на напрежение в налягането.
Маркучите не трябва да се пречупват или да се пренатоварват, освен ако не е посочено друго в листите с информация.
При работа с големи маркучи трябва да се използват макари и барабани навсякъде, където е възможно. За маркучи за всмукване при тежък режим на работа и голямо налягане, използвани например за товарене и източване на масла, трябва да се използват подходящи товароподемни механизми, ремъци и подобни за опора.

 

Правилното съхранение на маркучите зависи преди всичко от техния размер (диаметър и дължина), количеството, което се съхранява материалите, използвани за опаковка. Маркучите не трябва да бъдат подредени или струпани по начин, който да причини деформация и подвреди на маркучите на дъното. Тъй като гумените маркучи се различават значително по размер, тегло и дължина, в този смисъл, не могат да бъдат дадени общи препоръки. Тънкостенните маркучи, могат да издържат на по-малко напрежение от дебелостенните маркучи или от маркучи, подсилен с двойна стоманена спирала. Маркучи, които са доставени навити трябва да се съхраняват в хоризонтално положение.

Когато е възможно, е добре, да съхранявате маркучите в тяхната оригинална опаковка, особено, ако тези контейнери са дървени щайги или картонени кутии. Този вид опаковка също така предпазва маркуча от слънчева светлина.

Текста по-долу, съдържа общи инструкции за правилното съхранение на маркучите, в съответствие със стандартите, определени в DIN 7716:1982 "Каучукови изделия, изисквания за съхранение, почистване и поддръжка", параграф 3. Неправилното съхранение, може значително да скъси експлоатационния период на маркуча.
Складово помещение: складовото помещение трябва да е хладно, сухо, без прах и добре проветрено. Съхранение на вън, на открито, което не е защитено от времето, не е подходящ.

Температура: Каучуковите изделия не трябва да се съхранявт при температура по-ниска от -10В°С или по-висока от +15В°C, като тази граница може да бъде превишена до +25В°С. По-високи температури са допустими, само за много кратки периоди от време.

 

Основна проверка

Периодично трябва да се извършват проверки и хидростатични тестове за да се следи изправността на маркучите при продължителна употреба. Трябва да се извършва визуална проверка за разхлабени повърхности, пречупвания, вдлъбнатини или слаби места за да се определи дали арматурата не е счупена или изместена. Съединителните и другите накрайници трябва да се проверяват внимателно за признаци за отделяне от маркуча и трябва незабавно да се подменят, ако е необходимо..

 

Съхранение

Съхранението на каучукови маркучи се влияе от температурата, влажността на въздуха, озона, дневната светлина, маслени разтворители, разяждащи течности и пари, насекоми, гризачи и радиоактивни материали.

 

Отопление: В отопляеми складове, каучуковите изделия, трябва да бъдат защитени от източниците на топлина. Разстоянието между източника на топлина и съхраняваните материали трябва да бъде най-малко един метър.

Влажност: Съхранението във влажни помещения, трябва да се избягва. Важно е да се уверите, че не образува кондензация. Най-добре е относителната влажност на въздуха да не надвишава 65В°C.

Осветление: Каучукови изделия трябва да бъдат защитени от светлина, особено от пряка слънчева светлина и силна изкуствена светлина, с високо количество ултравиолетови лъчи. Поради тази причина, прозорците на помещенията за съхранение, трябва да бъдат покрити с червено или оранжево (но никога синьо), защитно покритие на боята. Използването на обикновени електрически крушки за осветление е за предпочитане.

Озон: Тъй като озон е особено вреден, складовите помещения не трябва да съдържа никакво оборудване, което генерира озон, като електрически двигатели или други видове оборудване, които биха могли да генерират искра или друг вид електрически заряд. Горими газове и пари, които могат да генерират озон чрез фотохимични процеси, трябва да бъдат отстранени.

И накрая, всички изделия от каучук трябва да се съхранява в съответствие с принципа "първа входяща, първа изходяща", тъй като необичайно дългия период на съхранение може да влоши физичните свойства на изделията от каучук, дори и при най-добрите условия.

 


Сподели:
Разпечатай