dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex®‎ - тел. 0888 803 800

НачалоКлиентска Програма

Клиентска Програма

customers_program

 

 

 

 

 

 

Клиентска Карта DexyFlex

 

 

Условия за ползване на клиентска карта DexyFlex

Моля, прочетете внимателно!

 

Когато предоставяте информация на Рамер Груп ЕООД, необходима за издаване на клиентска карта DexyFlex, вие декларирате че:

 

  •  Информацията е точна, пълна и актуална към момента на предоставянето и. Въз основа на нея се идентифицирате като стопанска единица. Изготвят се счетоводни и данъчни документи, търговски споразумения, договори.
  •  Ще актуализирате своевременно предоставената първоначална информация при настъпили промени.

В случай, че предоставената от вас информация е невярна или непълна или Рамер Груп ЕООД има основание да предполага, че предоставената информация е невярна или непълна, картоиздателя има право да прекъсне или деактивира ваш акаунт. Картоиздателя също има правото да откаже всички привилегии произтичащи от клиентска карта DexyFlex по всяко време.

 

Може да използвате вашата клиентска карта във всички Ателиета DexyFlex.

 

За да се възползвате от предимствата на карта DexyFlex, трябва да я представите преди извършването на покупка. При изгубена или открадната карта, трябва да ни информирате, за да бъде тя блокирана и за да не могат трети лица да получават/генерират документи на ваше име. Картодържателят носи пълна и неограничена отговорност за действията извършвани с неговата клиентска карта до момента на блокирането и.

 

Картодържатели на клиентска карта DexyFlex

 

Картодържатели могат да бъдат юридически лица и физически лица над 18 години.

 

За активиране на клиентската карта е необходимо да предоставите данни, които ще бъдат ползвани за идентифициране от  софтуера на Рамер Груп ЕООД.

 

Клиентските карти  DexyFlex не могат да бъдат преотстъпвани. Рамер Груп ЕООД си запазва правото да анулира клиентска карта DexyFlex без предупреждение, в случай на установяване на измама, и/или неправомерно преотсъпване.

 

Условия за продажба на стоки в Ателиета DexyFlex

 

Всеки картодържател е длъжен да е запознат и да спазва Общите условия за продажба на стоки на Рамер Груп ЕООД, които са валидни и за продажбите извършвани в Ателиета DexyFlex. Общите условия за продажба на стоки на Рамер Груп ЕООД можете да намерите на http://rambg.eu. Общите условия за продажба на стоки на Рамер Груп ЕООД могат да бъдат променяни по всяко време, без предизвестие.

 

Настоящата клиентска карта DexyFlex е собственост на Рамер Груп ЕООД. В качеството си на картоиздател, Рамер Груп ЕООД си запазва правото да променя, модифицира, допълва или премахва части от настоящите Условия по всяко време, без предизвестие. Всички промени, преработки, допълнения или модификации ще бъдат в сила от момента на публикуването им на www.dexyflex.eu. Всяко последващо използване на клиентска карта DexyFlex, ще бъде считано за безусловно и без възражения приемане на тези промени, преработки, допълнения или модификации.

 

За всякаква информация относно клиентска карта DexyFlex можете да се обърнете към нас на:

 

Имейл: sales@dexyflex.eu        Телефон: +359 888 803 800             Централен офис: ул.Тролейна 6, Варна 9000

 

Настоящите Условия за ползване на клиентска карта DexyFlex са приети 08.01.2018 г. и са публикувани на  dexyflex.eu/клиентска-програма.Сподели:
Разпечатай