dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоТехническа информацияХимическа устойчивост на pvc маркучи

Химическа устойчивост на pvc маркучи

В таблицата отдолу може да видите химическата устойчивост на PVC маркучите от различни химични съединения пренасяни в тях.

Може да търсите с Ctrl+F от Вашия браузър.

Легенда на устойчивостта:
Задоволителна; Под въпрос - предполага тест; Незадоволителна; - Няма данни

Chemical / ConcentrationХимикал / КонцентрацияТемпература
20C60C
68F140F
Acetate solventsАцетат Разтворители
Acetic Acid / 10%Оцетна Киселина / 10%
Acetic Acid / GlacialОцетна Киселина / Ледена
AcetoneАцетон
AcrylonitrileАкрилонитрил
Adipic AcidАдипинова Киселина
Alcohol ButylАлкохол Бутил
Alcohol EthylАлкохол Етил
Alcohol IsopropylАлкохол Изопропил
Alcohol MethylАлкохол Метил
Aluminium AcetateАлуминиев Ацетат-
Aluminium ChlorideАлуминиев Хлорид
Aluminium HydroxideАлуминиев Хидроксид-
Aluminium SulphateАлуминиев Сулфат
Ammonia / 0.88 S.G. (Aqueous)Амоняк / 0.88 S.G. (Воден)
Ammonia / Dry GasАмоняк / Сух Газ-
Ammonia / LiquidАмоняк / Течен
Ammonium ChlorideАмониев Хлорид
Ammonium HydroxideАмониев Хидроксид-
Animal OilsЖивотински Мазнини--
Amyl AcetateАмилацетат
Aniline OilsАнилинови Животински--
Aromatic HydrocarbonsАроматни Въглеводороди
AsphaltАсфалт
ASTM Fuel AAstm Гориво А
ASTM Fuel BAstm Гориво B
ASTM #1 OilAstm # 1 Нефт--
ASTM #3 OilAstm # 3 Нефт--
Barium Chloride Бариев Хлорид
Barium HydroxideБариев Хидроксид
Barium SulphideБариев Сулфид
BenzeneБензен
BenzineБензин
Bordeaux MixtureБордо Смес
BoraxБоракс
Boric AcidБорна Киселина
BrineСаламура
Bromine TracesСледи От Бром
Butyl AcetateБутилацетат
Calcium HydroxideКалциев Хидроксид
Calcium HypochloriteКалциев Хипохлорид
Carbonic AcidВъглеродна Киселина
Carbon DioxideВъглероден Двуокис
Carbon DisulphiteВъглероден Дисулфит
Carbon MonoxideВъглероден Монооксид
Carbon TetrachlorideВъглероден Тетрахлорид
Casein Казеин
Chlorine / Dry GasХлорин / Сух Газ
Chlorine / Wet GasХлорин / Wet Gas
Chlorine / WaterХлорин / Water
ChlorobenzeneХлоробензен
Chlorinated HydrocarbonsХлорирани Въглеводороди
ChloroformХлороформ
Chromic Acid / 10%Хромна Киселина / 10%
Citric AcidЛимонена Киселина
Coal TarВъглища Тар
Copper ChlorideМеден Хлорид
Copper NitrateМеден Нитрат
Copper SulphateМеден Сулфат
Cottonseed OilМасло От Памучно Семе--
CreosoteКреозот
CresolКрезол
Cresylic AcidКрезилна Киселина
CyclohexaneЦиклохексан
CyclohexaneЦиклохексан
DDT Weed KillerDdt Отрова За Плевели
Detergent SyntheticПочистващи Синтетични Препарати
Developers PhotographicФотографска Разтвор
DextrinДекстрин
DextroseДекстроза
Dibutyl PhthalateДибутилфталат
DichlorobenzeneДихлоробензен
Diesel OilДизелово Гориво--
Diethylene GlycolДиетилен Гликол
Diethyl EtherДиетилетер
Di-isodecyl PhtlalateДи-Изодецил Фталат
Dicotyl PhtlalateДикотил Фталат
EmulsifiersЕмулгатори
Emulsions PhotographicЕмулсии Разтвор
Ethyl AcetateЕтил Ацетат
Ethylene DichlorideЕтилендихлорид
Ethylene GlycolЕтилен Гликол
Fatty AcidМастни Киселина
Ferric ChlorideЖелезен Хлорид
Ferric SulphateЖелезен Сулфат
Ferrous ChlorideЖелезен Хлорид
Ferrous SulphateЖелезен Сулфат
Fixing Solution PhotographicФиксиращ Фотографки Разтвор
FluorineФлуорин
Formaldehyde / 40%Формалдехид / 40%
Formic Acid / 40%Мравчена Киселина / 40%
Formic Acid / 50%Мравчена Киселина / 50%
Formic Acid / 100%Мравчена Киселина / 100%
Fuel OilМазут--
Glacial Acetic AcidЛедена Оцетна Киселина
GlucoseГликоза
GlycerineГлицерин
Grape SugarГроздова Захар
GreaseГрес--
HeptaneХептан
HexaneХексан
Hydrobromic AcidХидробромидна Киселина
Hydrochloric Acid / 10%Солна Киселина / 10%
Hydrochloric Acid / 40%Солна Киселина / 40%
Hydrofluoric Acid / 10%Флуороводородна Киселина / 10%
Hydrofluoric Acid / 40%Флуороводородна Киселина / 40%
Hydrofluoric AcidФлуороводородна Киселина
Hydrofluosilicic AcidHydrofluosilicic Киселина
HydrogenPeroxideВодороден Пероксид-
Hydrogen SulphideСероводород-
lso-octanИзо-Октан
Isopropyl AcetateИзопропилацетат
KeroseneКеросин
KetonesКетони
Lactic AcidМлечна Киселина
Lactic AcidМлечна Киселина
Lacquer SolventsЛак Разтворители
Linseed OilsЛенено Животински--
Magnesium ChlorideМагнезиев Хлорид
Magnesium HydroxideМагнезиев Хидроксид
Magnesium SulphateМагнезиев Сулфат
Malic AcidЯбълчена Киселина
Methyl AcetateМетилацетат
Methyl BromideМетилбромид
Methyl Ethyl KetoneМетилетилкетон
Methylene ChlorideМетилен Хлорид
Mineral OilsМинерални Масла--
MonochlorobenzeneМонохлорбензен
NaphthaНафта
NaphthaleneНафталин
Nitric Acid / 10%Азотна Киселина / 10%
Nitric Acid / 40%Азотна Киселина / 40%
Nitric Acid / 70%Азотна Киселина / 70%
NitrobenzeneНитробензен
Nitrogen FertilizersАзотни Торове-
Oleic AcidОлеинова Киселина
Oxalic AcidОксалова Киселина
Palmitic AcidПалмитинова Киселина
ParaffinПарафин
PentaneПентан
PerchloroethyleneПерхлоретилен
PhenolФенол
Phosphoric AcidФосфорна Киселина
PitchКатран
Potassium HydroxideКалиев Хидроксид
PropaneПропан
Sea WaterМорска Вода
Sodium Hydroxide
(caustic soda) / 10%
Натриев Хидроксид
(Сода Каустик) / 10%
Sodium Hydroxide
(caustic soda) / 50%
Натриев Хидроксид
(Сода Каустик) / 50%
Sodium CyanideНатриев Цианид
Soybean OilСоево Масло--
Stearic AcidСтеаринова Киселина
StyreneСтирен
Sulphur Dioxide / DryСерен Диоксид / Сух
Sulphur Dioxide / MoistСерен Диоксид / Влажен
Sulphur Dioxide / LiquidСерен Диоксид / Течен
Sulphuric Acid / 45%Сярна Киселина / 45%
Sulphuric Acid / 60%Сярна Киселина / 60%
Sulphuric Acid / 98%Сярна Киселина / 98%
Sulphurous Acid / 30%Сернистата Киселина / 30%-
Tannic AcidТанинова Киселина
Tartaric AcidВинена Киселина
TetrahydrofuranТетрахидрофуран
TolueneТолуол
TrichlorethyleneТрихлоретилен
TriethanolamineТриетаноламин
Tricresyl PhosphateТрикрезил Фосфат
TurpentineТерпентин
UreaУрея
VinegarОцет
Vinyl AcetateВинил Ацетат
Vinyl ChlorideВинилхлорид
WaterВода
XyleneКсилол
Zinc ChlorideЦинков Хлорид
Zinc SulphateЦинков Сулфат

Сподели:
Разпечатай