dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоТехническа информацияХимическа устойчивост на гумените маркучи

Химическа устойчивост на гумените маркучи

В таблицата отдолу може да видите химическата устойчивост на материалите използвани в гумените маркучи от различни химични съединения пренасяни в тях.

Легенда на устойчивостта:
Отлична; Добра; Лоша; Задоволителна; Незадоволителна; - Няма данни

Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Acqua Regia--------
ASTM Гориво B
ASTM Гориво C
ASTM Гориво А
ASTM Нефт N°1
ASTM Нефт N°1
ASTM Нефт N°3
Dowper---
M.E.K.--
Monoclhorodifluormet-----
Nonenes---
Skydrol 500B----
Адипинова Киселина-----
Азотен Газ
Азотна Киселина 10%---
Азотна Киселина 20%---
Азотна Киселина 30%---
Азотна Киселина 40-60%--
Азотна Киселина 40%--
Азотна Киселина Димяща--
Азотният Оксид Газ---
Акрилонитрил-----
Акролеин---
Алил Ацетат---------
Алил Бромид--------
Алилов Алкохол-
Алилхлорид--------
Алуминиев Ацетат-
Алуминиев Нитрат
Алуминиев Сулфат
Алуминиев Флуорид
Алуминиев Хлорид
Алуминиевият Хидроксид--
Амил Алкохол----
Амил Ацетон----
Амил Бромид-----
Амил Карболова Киселина, Фенол---------
Амил Олеат---------
Амил Фталат------
Амил Хлорид-----
Амиламин----
Амиламин-----
Амилацетат----
Аминобензен---------
Аминоетанол--
Амониев Hidroxide--
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Амониев Нитрат-
Амониев Сулфат-
Амониев Сулфит---
Амониев Тиосулфат.---
Амониев Фосфат-
Амониев Хлорид
Амоняк Безводен-
Амоняк Сол. 10%--
Амоняк Сол. 50%---
Анетол--
Анилин---
Антимониев Пентахлорид----------
Ароматен Катран--------
Арсен Киселина
Аскорбинова Киселина--------
Асфалт 130° C--------
Асфалт 80° C--------
Ацеталдехид
Ацетил Хлорид
Ацетилацетон
Ацетиленови
Ацетиленови Дихлорид
Ацетон
Ацетон Цианохидрин-------
Ацетофенонът------
Бананово Гориво
Бариев Карбонат
Бариев Сулфид
Бариев Хидроксид
Бариев Хлорид
Белина (12.2% Хлор)--------
Бензал Хлорид---------
Бензалдехид----
Бензен
Бензен Карбоксилна Киселина--------
Бензен Сулфонова Киселина 10%---------
Бензил Алкохол--
Бензил Ацетат---
Бензил Хлорид--------
Бензин-
Бензин Етер
Бензин Нафта
Бензоена Алдехид----
Бензоена Киселина-
Бензотрихлорид----------
Бира
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Бихромат Сода---------
Бордолезов----
Борна Киселина--
Борово Гориво
Боя----
Бром
Бромна Киселина---------
Бромобензен
Бромоводородна Киселина
Бромоетан-------
Бромотолуен--
Бромохлорметан---
Бункерно Гориво-
Бутадиен
Бутан
Бутанова Киселина--------
Бутанол
Бутанон----------
Бутил Акрилат-
Бутил Алдехид-------
Бутил Алкохол
Бутил Амин-----
Бутил Ацетат----
Бутил Бензен---------
Бутил Бензоат---------
Бутил Бромид-
Бутил Бутират-----------
Бутил Гликол--------
Бутил Етер-----
Бутил Етер Ацеталдехид---------
Бутил Етил Етер------
Бутил Карбитол----
Бутил Олеат-----
Бутил Стеарат
Бутил Фенол---------
Бутил Фталат-----
Бутил Хлорид----
Бутил Целосолв
Бутилен------
Бутиралдехид---
Бутоксиетанол---------
Бяло Гориво---
Вина------
Винена Киселина-
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Винил Ацетат---
Винил Бензен
Винил Етер------
Винил Трихлорид----
Винил Цианид-
Винилхлоридът
Високо Вискозно Гориво-
Вода
Водороден Газ-
Водороден Диоксид 10%---
Водороден Пероксид > 10%---
Водороден Пероксид 10%---
Волфрамово Гориво
Втечнен Петролен Газ LPG--
Въглероден Диоксид
Въглероден Дисулфид-----
Въглероден Тетрафлуорид---------
Въглероден Тетрахлорид---
Въглищен Катран
Въглищно Масло
Въздух 160 C
Въздух 60 C
Газ Етилен Оксид------
Газ, Втечнен Нефт---
Газ, Кокс--------
Галиева Киселина--
Гликоли
Гликолова Киселина--------
Глицерин
Глицил Алкохол--------
Глюкоза-
Глюконова Киселина----
Гориво B (ASTM)
Гориво C (ASTM)
Грес--
Даутерм А И Е-
Декалин
Деканол----
Декахидронафтален----------
Денатуриран Алкохол-
Децил Алдехид------
Децил Алкохол----
Децил Бутил Фталат----
Децил Карбинол---------
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Диамиламин----
Диамилен----
Диамилов Нафталин------
Диамилов Фенол---
Диацетон Алкохол---
Дибензил Етер------
Дибромбензен-
Дибромоетан-
Дибутил Амин-----
Дибутил Етер-----
Дибутил Себацат----
Дибутил Фталат----
Дивинилбензол
Диетаноламин-
Диетил Етер-----
Диетил Карбинол------
Диетил Кетон---
Диетил Оксалат----
Диетил Себакат----
Диетил Сулфат ---------
Диетил Фталат---
Диетиламин----
Диетиламин-
Диетилбензен---
Диетилен Гликол
Дизелово Гориво-
Диизобутил Кетон--------
Диизодецил Фталат---
Диизооктил Адипат---
Диизооктил Фталат---
Диизопропил Амин----
Дикалциев Фосфат
Диметил Амин---
Диметил Бензен
Диметил Етер-----
Диметил Карбинол-
Диметил Кетон-----
Диметил Сулфат -----
Диметил Сулфохид--------
Диметил Фенол--
Диметил Формамид-------
Диметил Фталат----
Динатриев Фосфат--
Динитробензен-----
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Диоксан--
Диоксолан---
Диоктил Адипат----
Диоктил Фталат-----
Дипентен--------
Дипропиламин--
Дипропилен Гликол-
Дифенил Фталат-------
Дихидроксидиетилетер-----
Дихлоро Дифлоро Метан.--
Дихлоробензен
Дихлоробутан---
Дихлороетан---
Дихлороетил Етер--
Дихлороетилен
Дихлорометан--
Дихлорооцетна Киселина---
Дихлоропентан---
Дихлоропропан---
Дихлоропропен--
Дихлорохексан--
Додецил Бензен
Дървесно Гориво-
Етанол
Етанол Амин
Етил Акрилат-
Етил Алдехид------
Етил Алуминиев Дихлорид-------
Етил Амин-----
Етил Ацетат-
Етил Ацетоацетат-
Етил Ацетон-
Етил Бромид--
Етил Бутил Алкохол-
Етил Бутил Амин-
Етил Бутил Ацетат---
Етил Бутил Кетон---
Етил Бутират------
Етил Етер-----
Етил Йодид------
Етил Формиат--
Етил Фталат--------
Етил Хлорид---
Етил Целулоза-
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Етилбензен
Етилбутиралдехид---
Етилен Гликол
Етилен Диамин-
Етилен Дибромид-
Етилен Дихлорид-
Етилен Хлорохидрин-
Етилов Дихлорид---
Железен Ацетат---
Железен Ацетат----
Железен Бромид--
Железен Нитрат
Железен Сулфат
Железен Сулфат
Железен Хидроксид---
Железен Хлорид-
Железен Хлорид
Железни Соли
Живак-
Животински Мазнини
Захарно Цвекло Течност
Зехтин-
Изоамил Бромид-----
Изоамилов Алкохол-
Изоамилов Ацетат----
Изобутан---
Изобутил Cloride-
Изобутил Алдехид--
Изобутил Амин--
Изобутил Ацетат---
Изобутил Бромид-
Изобутил Етер--
Изобутил Карбинол-
Изобутилен--
Изооктан
Изопентан
Изопропанол Амин---
Изопропил Алкохол
Изопропил Амин--
Изопропил Ацетат--
Изопропил Етер-
Изопропилов Толуен
Йод--
Кадмий Ацетат-----
Калаен Хлорид---
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Калаен Хлорид---
Калиев Pmanganate--------
Калиев Ацетат
Калиев Бисулфат--
Калиев Бисулфит---
Калиев Дихромат-----
Калиев Карбонат-
Калиев Нитрат
Калиев Силикат--
Калиев Хидроксид
Калиев Хлорид-
Калиев Хромат-----
Калиев Цианид---
Калциев Алуминат--
Калциев Ацетат-
Калциев Бисулфит
Калциев Бихромат------
Калциев Карбонат
Калциев Нитрат
Калциев Сулфат
Калциев Сулфид-
Калциев Хидроксид--
Калциев Хипохлорид---
Калциев Хлорид
Канализация-
Каприлова Киселина------
Карбамид--------
Карбитол-----
Карболова Киселина Фенол ------
Карбонова Киселина---
Катран--
Керосин
Кетони-
Кислород-
Кокосово Масло---
Коксов Газ-
Крезилна Киселина---
Крезоли--
Креозот---
Кротоналдехид--
Ксилол--
Кумен
Лавандуловото Масло-
Лакове Разтворители
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Лаурил Алкохол-
Лаурил Алкохол-
Ленено Масло---
Лимонена Белина-
Лимонена Киселина-
Лимонена Сяра-
Линолова Киселина-----
Лой---
Луга Решения--
Магнезиев Ацетат-----
Магнезиев Сулфат-
Магнезиев Хидрат---
Магнезиев Хидроксид
Магнезиев Хлорид
Мазут
Малеинов Анхидрид
Малеинова Киселина--
Манган Сулфат--
Манган Сулфит--
Маслен Анхидрид----------
Маслена Киселина----
Мастни Киселини
Меден Карбонат
Меден Нитрат-
Меден Нитрат
Меден Сулфат-
Меден Сулфат
Меден Хидрат-------
Меден Хидроксид-----
Меден Хлорид
Меден Цианид-
Мезитилоксид-----
Металил Алкохол-
Метанокарбоксилна Киселина-----
Метанол
Метил -Хексанол
Метил -Хексанон
Метил 1,2-Пентандиол-------
Метил N Амил Chetone-----
Метил Алилацетат------
Метил Алилов Алкохол--------
Метил Алилхлорид-----
Метил Амил Ацетат-----
Метил Амил Карбинол--
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Метил Ацетон--
Метил Бензен
Метил Бромид
Метил Бутан----
Метил Бутанол--
Метил Бутил Кетон----
Метил Етил Кетон--
Метил Изобут Карбинол--
Метил Изобутил Cheton--
Метил Карбитол-----
Метил Метакрилат---
Метил Пропил Етер-----
Метил Салицилат-----
Метил Трет-Бутил Етер-----
Метил Хлорид
Метилацетат--
Метилен Бромид-
Метилен Бромид
Метилен Хлорид
Метилен Хлорид-
Метилов Алкохол
Метилцелосолв-
Метилциклохексан
Метокси Етанол------
Минерални Духове-----
Млечната Киселина (Гореща)-------
Млечната Киселина (Студено)--
Монобутилов Етер----
Моноетанол Амин--
Моноетилов Амин-----
Монохлорбензен
Монохлороцетна Киселина---
Морска Вода
Мравчена Киселина--
Мравчена Киселина------
МТБЕ (Тер Бутил Метил Етер)------
Натриев Алуминат--
Натриев Ацетат--
Натриев Бикарбонат
Натриев Бисулфат--
Натриев Бисулфит--
Натриев Бихромат--
Натриев Борат
Натриев Метафосфат-
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Натриев Нитрат--
Натриев Перборат-
Натриев Пероксид----
Натриев Силикат--
Натриев Тиосулфат-
Натриев Хипохлорид--
Натриев Хлорид
Натриев Цианид-
Нафта-
Нафталин
Нафтеновите Киселина
Неохексан-
Нефт Суров
Нефт- Петрол-
Нефтен Етер
Нефтени Масла--
Никел Ацетат----
Никел Сулфат
Никел Хлорид
Никелов Нитрат
Нитробензен--
Нитрометан----
Нитропропанът----------
Нитроцелулоза----------
Озон
Оксалова Киселина
Октадеканова Киселина---
Октан---
Октанол-
Октил Алдехид---
Октил Амин--
Октил Ацетат--
Октил Карбинол-
Октилен Гликол--
Октилов Алкохол---
Олеинова Киселина---
Олеум
Оловен Ацетат
Оловен Сулфат
Орто Дихлоробензен
Орто Дихлоробензол
Ортоксилол
Оцет-
Оцетна Anidride
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Оцетна Киселина 10%
Оцетна Киселина 50%
Оцетна Киселина, Ледена
Палмитинова Киселина--
Памучно Гориво----
Пара, Макс 176 ° C--
Параксилол
Паралдехид---
Парафин
Пеларгонова Киселина---
Пентадион----
Пентан
Пентанон-----
Пентасол----
Пентахлороетен
Перхлоретилен
Перхлорна Киселина---
Пикринова Киселина (Алкохолно)---
Пинен
Полиетилен Гликол-
Полиол Естер----
Полипропилен Гликол-
Почистващи Препарати (Вода)--
Природен Газ-
Пропан
Пропандиол--
Пропанол--
Пропаноламин--------
Пропанон------
Пропеннитрил-----------
Пропил Алдехид---
Пропил Ацетат---
Пропил Бензен--
Пропил Бензен---
Пропил Етер--------
Пропил Хлорид--
Пропилен--
Пропилен Гликол--
Пропилен Дихлорид-
Пропилов Алкохол--
Пропионова Киселина-------
Разтопена Сяра----
Растителни Масла-
Реактивни Горива-
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Резорцинът---------
Рициновото Гориво---
Ричфийлд D, 33%----------
Ричфийлд А, 100%----------
Рязане На Гориво---
Саламура-
Сапунени Разтвори
Свинска Мас-
Серен--
Серен Диоксид-----
Серен Триоксид------
Серниста Киселина 10%---
Серниста Киселина 85%---
Сероводород-
Силикат Сода---
Силикатни Естери-------
Силиконова Грес-
Силиконово Масло-
Силикофлуороводородна Киселина---
Смазочни Масла-
Сода Вар--
Сода Каустик--
Сода Пепел
Сода Поташ--
Соево Масло-
Сол Проявителска. За Снимки----
Солна Киселина----
Солна Киселина (H2S)--
Солна Киселина 15%--
Солна Киселина.37% (Гореща)--
Солна Киселина.37% (Студен)--
Сребърен Нитрат
Стеаринова Киселина
Стипца За Производители На Хартия
Стирен
Студена Флуороводородна Киселина---
Сулфамна Киселина
Сулфонова Киселина-
Суров Петрол--
Суров Сулфат Течност
Сухи Почистващи Течности----------
Сярна Киселина -Fuming
Сярна Киселина 25%-
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Сярна Киселина 50%--
Сярна Киселина 75%--
Сярна Киселина 96%---
Сярна Киселина 98%---
Танинова Киселина---
Терпентин-
Тетрахидрофуран-
Тетрахлорметан
Тетрахлоробензен
Тетрахлороетан
Тетрахлороетилен
Тетрахлоронафталин
Толуен---
Толуидин---
Толуол--
Трансформаторно Гориво-
Третичен-Бутил Алкохол-
Третичен-Бутил-Mercapt------
Трибутил Амин--
Триетаноламин
Триетиламин---
Триетиленгликол--
Трикотил Фосфат-----
Трикрезил Фосфат---
Триметиламин------
Тринитротолуол--
Трихлоретан
Трихлоретилен
Трихлоробензен
Трихлороцетна Киселина---
Трихлорпропан
Урея-
Фенил Хлорид
Фениламин--------
Фенилхидразин-
Фенол---
Фенолсулфоновата Киселина--
Флуор Газ
Флуоробензен----------
Флуороборна Киселина-
Флуороводородна Киселина Гореща---
Формалдехид-
Формалин--
Фосфорна Киселина 10-85%
Пренасяна Течност Или МатериалSBRNREPDMEPRIIRCRNBRCPEHypalonVitonXLPEUHMWPETeflon
Фосфорна Киселина 10%-
Фреон 12-
Фреон 22
Фреон So2--------
Фуран-
Фурфурал--
Фурфурилов Алкохол-
Халон 1211---------
Хексалдехид--
Хексан-
Хексанол-
Хексен
Хексил Алкохол
Хексил Метил Кетон--
Хексиламин----
Хексилен Гликол-
Хелий
Хептан-
Хептан Карбоксилна Киселина-----
Хептанал----
Хидравлично Масло-
Хидразин-
Хидрофлорна Киселина--
Хлор (Мокър)
Хлор (Сух)
Хлорбензен-
Хлорирани Разтворители---
Хлоро Бромо Метан----------
Хлороацетон----
Хлоробензол------
Хлоробутан-----
Хлоропентан---
Хлоросулфонова Киселина
Хлоротолуен
Хлороформ-------
Хлороцетна Киселина----
Хлорът Трифлуорид
Хранителни Разтворители-
Хромиран Разтвор------
Хромна Киселина---
Хромосерниста Киселина-
Царевично Масло--
Целосолв------
Целосолв Ацетат------
Циановодородна Киселина----
Циклопентан-
Циклопентанол----
Циклопентанон-----
Циклохексан----
Циклохексанол-----
Циклохексанон
Цинк Хромат---------
Цинков Ацетат-
Цинков Сулфат
Цинков Хлорид-
Червено Масло
Черен Сулфат Течност------
Ябълчена Киселина----

Сподели:
Разпечатай