dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Клиентите ни се връщат, маркучите не!

DexyFlex

НачалоСтатииДиелектрични килимчета и пътеки

Диелектрични килимчета и пътеки

Диелектрик (изолатор) e вещество, слабо провеждащо или съвсем непровеждащо електрически ток. Диелектричните средства са част от електрозащитните средства изпозлвани от всички работещи с електрически инсталации и съоражения. Към тези средства спадат диелектричните ръкавици, боти, килимчета, изолиращи клещи, указатели за напрежение, преносими заземители и други. Диелектричните килимчета и пътеки (диелектрични постелки), изолират линейното напрежение при наличие на високо напрежение. Поставят се на всички работни места при електроерозийно обработване, пред всички ел.табла и прекъсвачи, където съществува опасност от токов удар. Служат за защита от „заземяване “ при работа на хора в зони с високо напрежение.

 

Към диелектричните средства се представят редица изисквания, като някои по-съществените от практиката са:

 

  • Диелектричните средства трябва да се използват само от подготвени за това лица
  • Забранява се изпозването им на открито при дъжд, мъгла, сняг, слана и скреж
  • Използват се при напрежения до указаните от производителя, както и при спазване на останалите указания за експлоатацията им
  • След работа се почистват, подсушават и съхраняват в сухи места без пряк контакт с нагревателни уреди и слънчева светлина
  • По време на експлоатация се подлагат периодични и извънредни проверки и изпитвания за оценка на състоянието им от правоспособни органи
     

Периодичните изпитвания на диелектричните килимчета се извършват в срокове регламентирани от производителят, а извънредните се извършват при проява на признаци за неизправност, след ремонт или замяна на части.

Диелектричните килимчета се използват само в сухи помещения като допълнително eлектрозащитно средство при напрежение до и над 1000 V (20 kV):

 

  • В разпределителни уредби, разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове
  • В комплектни разпределителни уредби

 

Диелектричните килимчета и пътеки трябва да се съхраняват при температура от 0-30°С без деформация и повреда. Те трябва да се пазят от пряка слънчева светлина и от нагреватели на разстояние най-малко 1м. Позволено е да се държат в неотопляеми помещения при температура до -25°C. След съхранение при температури под нулата преди употреба диелектричното килимче трябва да престои на температура 20-25 °С в продължение на най-малко 24 часа. 


Сподели:
Разпечатай