dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!

DexyFlex®‎

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA KOMPANIJE RAMER GRUP DOO

 

PRINCIPI POVERLJIVOSTI KOMPANIJE RAMER GRUP DOO

 

Kompanija Ramer Grup DOO se odnosi odgovorno kada se radi o sigurnosti Vaših ličnih podataka. Principi naše politike zaštite privatnosti ličnih podataka su:

  • Mi cenimo Vaše poverenje, dajući nam Vaše lične podatke. Koristićemo ih uvek na razuman i na način, u saglasnoti sa Vašim poverenjem.
  • Pružićemo Vam jasne informacije o načinu na koji koristimo Vaše lične podatke. Uvek ćemo biti transparentni o tome kakve podatke sakupljamo, šta radimo sa njima, kome ih prosleđujemo i kome možete da se obratite ako ste zabrinuti.
  • Preduzećemo sve mere za očuvanje bezbednosti Vaših ličnih podataka i da ih sačuvamo od zloupotrebe.
  • Pridržavaćemo se svih važećih zakona i propisa o zaštiti ličnih podataka i sarađivaćemo sa nadležnim organima za zaštitu ličnih podataka. U slučaju da ne postoji  zakonska uredba, koja se odnosi na zaštitu ličnih podataka, postupaćemo u skladu sa opšte prihvaćenim principima za zaštitu ličnih podataka.

POLITIKA KOMPANIJE RAMER GRUP DOO ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

 

Poslednja promena: Decembar 2017g.

 

Ova Politika za zaštitu ličnih podataka opisuje način na koji se sakupljaju lični podaci, koriste i zaštita istih.

 

Na šta se odnosi ova Politika za zaštitu ličnih podataka?

Politika za zaštitu ličnih podataka kompanije Ramer Grup DOO odnosi se na lične podatke sakupljene u vezi roba i usluga, koje predlaže. Možete da saznate više o Ramer Grup doo na: www.rambg.eu . Ona obuhvata podatke, sakupljene ofline pomoću naših korisničkih centara (kancelarije, ateljei, magacini), direktnih marketinških kampanja, kao i online korišćenjem naših web sajtova („Sajtovi u vlasništvu kompanije Ramer Grup DOO“), aplikacija i brendiranih stranica trećih lica.

 

Postojeća Politika za zaštitu ličnih podataka se primenjuje i na ciljne sadržaje, koji obuhvataju ponude, reklame i usluge kompanije Ramer Grup DOO, koje mi (ili pružatelj usluga predlaže u naše ime) može da pošalje Vama. Isto važi i za naše ciljne sadržaje, objavljene na sajtovima trećih lica, platformama i aplikacijama („Sajtovi trećih lica“) na bazi podataka za korišćenje ovih sajtova (kako je navedeno malo niže). Ovi sajtovi trećih lica mogu da imaju svoja vlastita pravila i uslove za zaštitu ličnih podataka. Preporučujemo Vam da ih pročitate pre nego što počnete da ih koristite.

Ova postojeća Politika za zaštitu ličnih podataka je ugrađena i predstavlja deo Uslova za korišćenje sajtova kompanije Ramer Grup DOO.

 

Vaša saglasnost

Koristeći sajt kompanije Ramer Grup DOO Vi dajete saglasnot kompaniji Ramer Grup DOO da sakuplja, koristi i otkriva Vaše lične podatke u saglasnosti sa ovom Politikom za zaštitu ličnih podataka. Ukoliko niste saglasni sa sakupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem Vaših ličnih podataka na taj način, molimo Vas da ne koristite sajtove kompanije Ramer Grup DOO ili ne dostavljajte na drugi način lične podatke ovoj kompaniji.

Koristeći sajt kompanije Ramer Grup DOO Vi bezuslovno i izričito se slažete da unošenje Vaših ličnih podataka od Vas samih predstavlja Vašu izričitu pismenu saglasnost za sakupljanje, obrađivanje, čuvanje i prosleđivanje Vaših ličnih podataka, u skladu sa opisanim ovde pravilima.

Svaki korisnik sajta kompanije Ramer Grup DOO ima pravo da zatraži u bilo koje vreme, da podatke koje nam je dostavio, budu uklonjeni. Zahtev treba da bude podnesen u pismenoj formi na sledećoj e-mail adresu: office@rambg.eu. U trenutku kada nam pošaljete Vaš zahtev, ne treba da postoje neuređeni međusobni odnosi između Vas i kompanije Ramer Grup DOO. U trenutku uklanjanja, između Vas i kompanije Ramer Grup ne treba da postoje nikakve pretencije jedne stanke prema drugoj.

Jedino kompanija Ramer Grup DOO ima pravo da sakuplja, koristi i/ili otkriva Vaše lične podatke na lojalan i zakonski način. U većini slučajeva mi ćemo zatražiti Vašu izričitu saglasnost, ali u nekim slučajevima možemo da pretpostavimo da imamo Vašu saglasnost na osnovu Vaših aktivnosti i/ili ponašanja. Možemo da Vas zamolimo da nam pošaljete dodatnu saglasnost, ako je potrebno da koristimo Vaše lične podatke za ciljeve, koji nisu obuhvaćeni ovom Politikom za zaštitu ličnih podataka. Vi niste dužni da nam date takvu saglasnost, ali ako nam je ne date, tada Vaše učešće u nekim delatnostima može da bude ograničeno. Ako nam date dodatnu saglasnost, tada uslovi te saglasnosti imaće prednost u slučaju konflikata sa uslovima postojeće Politike za zaštitu ličnih podataka.

Molimo Vas da vodite računa o tome da možemo da obrađujemo Vaše lične podatke bez Vaše saglasnosti ako imamo legitiman razlog za to, pod uslovom da takav zahtev ne nanosi štetu Vašim vlastitim pravima, slobodama i interesima. Svaka takva upotreba mora da bude u skladu sa principima poverljivosti opisanim gore.

 

Deca

Većina sajtova kompanije Ramer Grup DOO su projektovani i namenjeni za korišćenje odraslih. U slučajevima kada je sajt kompanije Ramer Grup DOO namenjen za korišćenje mlađe auditorije, tražićemo saglasnost roditelja ili staratelja pre prikupljanja ličnih podataka, kada smatramo da je potrebno da se to učini, ili kada to zahtevaju odgovarajući zakoni i propisi (starosna granica, za koju je potrebna ova saglasnost je različita i varira od zemlje do zemlje). Ako ste dete, premašili uzrast za koji se traži u Vašoj zemlji pristanak roditelja, treba da pogledate uslove ove Politike za zaštitu ličnih podataka zajedno sa Vašim roditeljem ili starateljem, da biste bili sigurni da ih razumete i prihvatate.

Ako ustanovimo da smo sakupili podatke za dete bez saglasnosti roditelja ili staratelja, u slučajevima kada je ta saglasnost neophodna, uklonićemo te podatke u najkraćem mogućem roku.

Pristup nekim delovima sajtova kompanije Ramer Grup DOO i/ili pravo na dobijanje poklona, uzoraka ili drugih nagrada može da bude ograničen za učesnike određenog uzrasta. Mi možemo da koristimo Vaše lične podatke da proverimo Vaš uzrast i da uvedemo ograničenja ako je neophodno.

 

Kakve podatke možemo da sakupljamo?

U ovoj Politici za zaštitu ličnih podataka, pod „ličnim podacima“ se podrazumevaju informacije ili delovi informacija koji nam mogu pomoći da budete identificirani. To su obično informacije koje sadrže podatke kao što su Vaše ime, datum rođenja, adresa, pseudonim, email adresa, kao i broj telefona, ali mogu da budu obuhvaćene i druge informacije kao što je IP adresa, Vaše šoping navike, način života, kao i hobi i interesovanja. Možemo da sakupljamo lične podatke o Vama od različitih istočnika, kao što su:

Podaci, koje nam pružate direktno:

Podaci, koje sakupljamo automatski, prilikom korišćenja sajtova kompanije Ramer Grup DOO:

Podaci, koje sakupljamo od drugih istočnika:

Online reklama:

Kako koristimo Vaše lične podatke?:

S kim delimo Vaše lične podatke?:

Ako imate pitanja, komentare ili Vas interesuje na koji način upravljamo Vašim ličnim podacima, pogledajte Vaša prava za zaštitu ličnih podataka i kome možete da se obratite, malo niže.

Kompanija Ramer Grup DOO ne prodaje lične podatke, sa izuzetkom pravnih lica, kojima dajemo deo ili u potpunosti našu delatnost (na primer u vezi sa prodajom trgovačke marke) ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem, promenom u upravljanju, transformacijama ili likvidacijom u potpunosti ili delova naše delatnosti.

 

Gde čuvamo Vaše lične podatke?

Host serveri sajtova kompanije Ramer Grup DOO nalaze se u Republici Bugarskoj. Vaši lični podaci biće uneti i čuvani na našim serverima i biće obrađenu u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima za zaštitu ličnih podataka.

 

Zaštita Vaših ličnih podataka

Mi preduzimamo sve razumne zaštitne mere da bi zaštitili Vaše lične podatke i zahtevamo od trećih lica da urade isto. Pristup do Vaših ličnih podataka je ograničen, da bi se sprečio nedozvoljeni pristup, promena ili zloupotreba i dozvoljen je samo našim zaposlenima.

 

Vaša prava za zaštitu ličnih podataka i kome možete da se obratite

Ako imate pitanja, komentare ili ste zabrinuti kako kontrolišemo Vaše lične podatke možete da nam se obratite na sledećoj adresi: office@rambg.eu

Imate pravo da nas obavestite ako:

·         ne želite u budućnosti da Vas tražimo

·         želite kopiju Vaših ličnih podataka, koju imamo

·         želite od nas da korigujemo, ažuriramo ili da uklonimo Vaše lične podatke iz naših zapisa

·         želite da nas obavestite o zloupotrebi sa Vašim ličnim podacima

Da biste nam pomogli i olakšali, zamolićemo Vas da u Vašem zahtevu stoji Vaše ime i Vaši podaci.

 

Promene u našoj Politici za zaštitu ličnih podataka

Možemo u određenom trenutku da promenimo našu Politiku za zaštitu ličnih podataka, tako što objavimo važeću verziju Politike za zaštitu ličnih podataka na sajtovima kompanije Reamer Grup DOO. Preporučujemo Vam da posećujete često naše sajtove kako biste bili informisani na koji način koristimo Vaše lične podatke.

 

RAMER GRUP DOO


Share:
Odštampajte