dexyflex.eu
www.dexyflex.eu

Korisnici nam se vraćaju, creva - ne!

DexyFlex®‎

PočetakVraćanje proizvoda

Vraćanje proizvoda

2016

 

Vraćanje robe

 

  • Korisnik kompanije RAMER GROUP DOO, koji nije trgovac u smislu Trgovačkog zakona, i koji je kupio robu koristeći e-prodavnicu www.dexyflex.eu, ima pravo, ne dugujući odštetu, naknadu ili kaznu i ne navodeći razloge, da otkaže sklopljeni ugovor na daljinu u roku od 7 radnih dana u sagalasnosti sa zakonodavstvom Republike Bugarske. U tom slučaju Korisnik je odgovoran samo za direktne troškove vraćanja proizvoda.

Proizvodi, izrađeni po individualnoj porudžbini i veličini (dimenzijama) ne podležu vraćanju u skladu sa čl. 55, st. 2, t. 3 Zakona o zaštiti potrošača Republike Bugarske.

  • Korisnik je dužan da obavesti RAMER GROUP DOO o svojoj nameri da vrati kupljene proizvode koristeći sva sredstva pismene komunikacije (e-mail, faks ili druga) u roku od 7 radnih dana od dana dobijanja robe. Vraćanje kupljenih proizvoda se vrši u skladu sa ograničenjima propisanim u čl. 55, st. 2, t. 3 Zakona za zaštitu potrošača Republike Bugarske.
  • Korisnik, koji obavesti RAMER GROUP DOO, da će iskoristiti svoje pravo iz čl. 55 Zakona za zaštitu potrošača Republike Bugarske, je odgovoran za vraćanje proizvoda ne kasnije od 10 dana od dana slanja zahteva za povraćaj robe, u protivnom ova kompanija će smatrati da je zahtev za povraćajem nevalidan i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo.
  • Korisnik treba da vrati robu o svom trošku, kao nenarušenu celinu, zajedno sa pratećom dokumentacijom, bez ikakvih spoljašnjih ili unutrašnjih nedostataka, u originalnom pakovanju proizvođača, sa garancijskim listom, i pri tom troškovi vraćanja robe idu na njegov račun. U slučaju da Korisnik ne ispuni gore navedene uslove, RAMER GROUP DOO ima pravo da odbije raskid ugovora.
  • Korisnik je dužan da čuva dobijenu robu, da osigura očuvanje njenog kvaliteta i njenu sigurnost.

 

Zamena robe ili povraćaj novca

 

  • Kada isporučena roba ne odgovara onoj u zahtevu za nabavku Korisnika i to može da bude utvrđeno nakon pregleda robe, Korisnik može da zahteva isporučena roba da bude zamenjena odgovarajućom, prema napravljenom njegovom zahtevu za nabavku u roku od 24 sata od njenog prijema.
  • U slučaju zamene proizvoda identičnim, zamena će biti izvršena prema uslovima i ograničenjima koji važe za redovne porudžbine.
  • U slučaju da Korisnik vrati proizvod za zamenu, ali takav identičan proizvod nije na raspolaganje, RAMER GROUPDOO je dužan da isplati Korisniku iznos u vrednosti proizvoda u roku ne dužem od 30 (trideset) dana, računajući od datuma vraćanja proizvoda Korisnika.
  • U slučaju povraćaja iznosa vrednosti proizvoda, on treba da bude napravljen u okviru od 30 dana od dana potvrde vraćanja robe, pouzećem koristeći kurirsku službu na račun Korisnika, ili bankovim putem na navedenom računu od strane Korisnika.

 

 

Komisija za zaštitu potrošača:     www.kzp.bg ,   e-mail: info@kpz.bg

 

SAVEZ potrošača Bugarske:   www.potrebiteli-bg.org ,  е-mail: fcb@mobikom.com

 


Share:
Odštampajte